От 1-ви април се очаква цената на природния газ да падне с около 11,5%, съобщиха от "Булгаргаз". Намалението е в резултат на по-ниските през последните месеци цени на алтернативните горива на международните пазари. Другата причина е по-ниският валутен курс на щатския долар към лева.

От 1-ви април се очаква цената на природния газ да падне с около 11,5%, съобщиха от "Булгаргаз". Намалението е в резултат на по-ниските през последните месеци цени на алтернативните горива на международните пазари. Другата причина е по-ниският валутен курс на щатския долар към лева.

Окончателното предложение за цената на природния газ за второто тримесечие ще бъде оповестено непосредствено преди внасянето му в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. От своя страна министър Петър Димитров изрази надежда, че при следващото намаление в цените на газа през юли спадът ще бъде до 250 долара. Министърът потвърди, че продължават да се търсят компенсации за газовата криза, като исканията остават насочени основно към "Газпром". Загубите на българските фирми от газовата криза са на стойност 500 млн. лв., припомни министърът.

Петър Димитров, министър на икономиката и енергентиката:
- Работим по въпроса, но разбирате, че отговорът на въпроса не е в България. Предявени са исканията, засега са предимно към Газпром, няма към кого да ги предявим. Моята позиция е, че някой трябва да компенсира и българкия бизнес. Става въпрос не само за недоставените количества газ, но и за загубите на бизнеса.

http://infocenter.bnt.bg/