Правителството е готово да отпусне и още пари, ако предоставените 500 милиона лева за подкрепа на малкия и среден бизнес покажат добър ефект. Това каза премиерът Сергей Станишев на среща с ръководството на Българската банка за развитие. До момента 43 милиона лева са стигнали до крайните си получатели, като подкрепа за смекчаване на последиците от световната финансова криза.

Правителството е готово да отпусне и още пари, ако предоставените 500 милиона лева за подкрепа на малкия и среден бизнес покажат добър ефект. Това каза премиерът Сергей Станишев на среща с ръководството на Българската банка за развитие. До момента 43 милиона лева са стигнали до крайните си получатели, като подкрепа за смекчаване на последиците от световната финансова криза.

В края на миналата година българското правителство одобри антикризисен план. Съществен елемент в него е отпускането на заеми при много добри лихви на малки и средни фирми, заради затруднения достъп до финансиране. Така от фискалния резерв бяха заделени 500 милиона лева. На първия етап 230 милиона лева с посредничеството на банката за развитие, стигнаха до 12 банки. Важното е средствата да стигнат до крайния потребител, посочи Сергей Станишев.

Сергей Станишев, премиер на България:
- Важен е не само мащабът, но и скоростта. Не към края на годината, а сега.

Оценката на банкерите е, че отпуснатите от държавата пари за кредити, са много полезни. При това те отиват за инвестиции на по-малките фирми при много добри условия. Тези компании иначе трудно биха могли да се доберат до кредит от търговските банки, които в момента си пазят ресурса. При това средствата стигат до реалната икономика, докато в други страни изливането на пари в банките не винаги постига крайната цел.

Димитър Димитров, изп. директор на Българска банка за развитие:
- Премиерът попита как може да се помогне на земеделските стопани. Банкерите отговориха, че може да предложат схема от около 100 милиона лева за кредитиране на производителите. Освен това се обмислят и финансови инструменти, с които да се подобри състоянието на пенсионните дружества.

http://infocenter.bnt.bg/