Прави впечатление съизмеримия среден брой точки като постижение на зрелостниците спрямо предходни години. Средната оценка по български език и литература е добър 4,06, а на втория държавен зрелостен изпит средната оценка от различните предметни е много добър 4,67. Това каза зам.-министърът Таня Михайлова при представяне на резултатите от майската сесия на Държавните зрелостни изпити 2019 г.

Това е сесията, в която дванадесетокласниците се явяват, за да положат държавни зрелостни изпит по български език и литература, съответно по предмет по техен избор – втория ДЗИ, и трети изпит, който е по желание.

„За нас изключително важно e това, което се забелязва в матурата по български език и литература, а това е, че все по-голям е процентът на зрелостниците, които създават текст на ДЗИ. Разбира се обаче, това, което в годините ни е изненадвало и тази година продължава е, че има зрелостници, които просто преписват текста, тоест не създават техен текст, а преписват самия текст. И за съжаление бих казала, че намалява броят на зрелостниците, които се справят с резюме. Умения, които ще бъдат заложени в последващите политики, които МОН ще разработи и ще бъдат представени на годишните съвещания с експертите специално в тези области да се подобри“, посочи зам. – министърът.

В годините традиционно се получава така, че най- висок брой точки има по предметите, по които зрелостниците са най-малко и тази година е така – немски език, френски, испански, химия и опазване на околната среда. И съответно най-ниски резултати са при най-желаните, най-масовите предмети като география и икономика, биология и здравно осигуряване, философски цикъл.

„Разбира се, има и изключения, които правят впечатления – история и цивилизация - сравнително нисък брой точки на фона на по-малкия брой заявили и обратното по английски език – сравнително високи резултати на фона на масовия изпит от над 14 000 зрелостници, които го бяха заявили“, посочи Таня Михайлова.