Държавни стандарти за типичните български  млечни продукти са предложили от Асоциацията на млекопреработвателите. В най-кратки срокове  те ще бъдат разработени от Агенцията по стандартизация и ще станат задължителни за всички производители, които искат да използат  търговското наименование   българско сирене, български кашкавал и българско кисело мляко.

 Държавни стандарти за типичните български  млечните продукти са предложели от Асоциацията на млекопреработвателите.

В най-кратки срокове  те ще бъдат разработени от Агенцията по стандартизация и ще станат задължителни за всички производители, които искат да използат  търговското наименование   българско сирене, български кашкавал и българско кисело мляко.

Стандартите ще гарантират технологията на производство, съставките и спазването на рецептите,  с други думи качеството и, разбира се,  спокойствието на потребителите. 

Димитър Зоров – председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "Само те ще носят  отличителния знак  на продукта, но  държавата в лицето на НВМС ще носи отговорността за контрола на тези продукти."

http://infocenter.bnt.bg/