С тридневен карнавал католиците от врачанското село Бърдарски геран празнуват началото на великденските пости. Заговезните тук се наричат „фърчанги" и според обичая маскираните младежи, наречени "мошуле", обикалят къщите и благославят стопаните за здраве и плодородие.

С тридневен карнавал католиците от врачанското село Бърдарски геран празнуват началото на великденските пости. Заговезните тук се наричат „фърчанги" и според обичая маскираните младежи, наречени "мошуле", обикалят къщите и благославят стопаните за здраве и плодородие.


Жителите на Бърдарски геран са потомци на банатските българи, завърнали се преди 120 от изгнание в Австро-унгарската империя. Те са запазили вековния обичай преди началото на поста да гонят злите сили с песни и танци.

В традиционната шейна сега е впрегнат Мерцедес, защото в селото не са останали коне и магарета. Булка и младоженец-арапин водят карнавалното шествие, в което момчетата се обличат в женски дрехи, а момичетата са маскирани като мъже.

Най-атрактивен е ритуалът „бурборене", при който с уста се хваща сребърна пара от паница с пепелива вода. Който хване парата, ще е късметлия през цялата година.

По време на карнавала всички къщи са отворени за гости. След празненствата се измиват съдовете, в които е готвено блажно през зимата и започва големият Великденски пост.