Някои от събитията, които репортерите на БНТ ще следят днес

Някои от събитията, които репортерите на БНТ ще следят днес