4800 души ще бъдат наети по новата Национална програма за грижи в домашна среда. Така ще бъде решен проблемът с липсата на асистенти на около 13 000 души, които нямат право на подкрепа по Закона за личната помощ.

Социалният министър обясни, че асистентите ще работят на 4 часа.

Деница Сачева - министър на труда и социалната политика: В зависимост от индивидуалната оценка на тези хора мисля, че ще можем да покрием всички. Защото някои от хората, които имат нужди може би ще имат нужда от 2 часа, други от 4, други от 6. Общо са направени разчети за над 16 млн. лв.

Средствата са за сметка на Националния план за действие по заетостта, обясни министър Сачева.

Деница Сачева - министър на труда и социалната политика: Намаляваме някои от програмите, които бяхме планирали за сметка на това,че в момента оценяваме,че по голям проблем е този - проблемът на хората с увреждания. И трябва да насочим средства там.

Услугите в домашна среда ще се предоставят от общините. Правителството трябва да одобри програмата до края на месеца.