33 кражби на медни и алуминиеви проводници и на части от трансформатори, собственост на електроразпределителното дружество “Енерго про”, са регистрирани в Североизточна България през тази година. Посегателствата са оставили без ток над 50 хиляди домакинства.

Варна

Времето, през което абонатите са били без електричество, надхвърля 116 часа. Сред откраднатите съоръжения има и нови, за които компанията е инвестирала средства през последните 2-3 години.

Щетите са големи. Често кражбите водят до подаване на високо напрежение към домовете на хората, което поврежда електрическите уреди и крие риск за живота на хората.