Нов астероид, отдалечен на над 450 милиона километра от Земята, откри студентът по астрономия в Шуменския университет Сунай Ибрямов. Младежът е единственият българин, включил се в проекта на НАСА "Панстарс" за търсене на нови астероиди. Екипът ни намери младия астроном в Националната обсерватория на връх Рожен.

Нов астероид, отдалечен на над 450 милиона километра от Земята, откри студентът по астрономия в Шуменския университет Сунай Ибрямов. Младежът е единственият българин, включил се в проекта на НАСА "Панстарс" за търсене на нови астероиди. Екипът ни намери младия астроном в Националната обсерватория на връх Рожен.

Сунай Ибрямов завършва тази година астрономия, но вече работи като стажант в Националната обсерватория. Разказа ни, че е един от многото участници в световната кампания за търсене на нови обекти в небето. Наблюденията се извършват от телескоп на Хаваите.

Сунай Ибрямов:
- Всяка ясна нощ с него се снимат различни участъци от небето и изображенията се изпращат за обработка на участниците в тази кампания като всеки един участник получава различни изображения. И на поредните изображения, които бяха ми изпратили да ги обработя, аз открих този новия астероид.

Астероидът е част от основния астероиден пояс между планетите Марс и Юпитер, разказа още младият учен. Тепърва предстои небесното тяло да бъде наблюдавано, заснемано и изучавано. Чак след тези изследвания, Сунай ще може да даде име на откритието си.

Въпрос:
- Как се чувстваш като откривател?
- Това чувство е неописуемо, трябва да се изживее.

Учените от Обсерваторията обясниха още, че обменът на информация между астрономите по света е непрекъснат.

Никола Петров - астроном:
- Споменатият астероид е направен като откритие от наш колега по наблюдение от обсерватория на Хаваите, но по същия начин ние в момента предлагаме наши наблюдения и някой друг извън страната прави откритие примерно на нови планети или на избухващи звезди.

Това още веднъж показва колко малка е Земята в сравнение с Вселената, към която всяка нощ поглежда окото на двуметровия телескоп на Рожен.