От днес работодатели, чиито служители са минали на 4-часов работен ден, могат да кандидатстват за компенсации. Държавата ще отпуска на тези работодатели по 120 лв. На намалено работно време обаче трябва да са преминали над 5 процента от персонала и то за повече от два месеца.

От днес работодатели, чиито служители са минали на 4-часов работен ден, могат да кандидатстват за компенсации. Държавата ще отпуска на тези работодатели по 120 лв. На намалено работно време обаче трябва да са преминали над 5 процента от персонала и то за повече от два месеца.

Заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова увери, че контролът върху работодателите ще продължи през цялото изпълнение на програмата. При констатиране на нередности те ще връщат средствата и ще им бъдат налагани глоби.

Световна финансова криза