Протестът на металурзите продължава и в този час пред Министерския съвет.
Там са се събрали малко над 1500 металурзи. Всеки момент техните синдикати ще внесат протестна декларация с исканията си до премиера Сергей Станишев, нещо което направиха малко преди час в икономическото министерство.

Протестът на металурзите продължава и в този час пред Министерския съвет.
Там са се събрали малко над 1500 металурзи. Всеки момент техните синдикати ще внесат протестна декларация с исканията си до премиера Сергей Станишев, нещо което направиха малко преди час в икономическото министерство. Пред Президентството няма да има палатков лагер, както протестиращите се бяха заканили миналата седмица, тъй като общината не им е позволила. Лично министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров е приел синдикатите, но не се е ангажирал с някакви конкретни отговори около преговорите с кандидат-инвеститорите за комбината. Синдикатите заявиха, че поддържането на мощностите в завода не може да продължава вечно, така че най-късно до един месец, ако не се избере кой ще бъде новият собственик в комбината, ще се пристъпи към ликвидация.

Сагата "Кремиковци"