"Ще бъдат усилени действията по събираемостта на данъците, като част от мерките за справяне с финансовата икономическа криза" - това каза днес в Сливен вицепремиерът Ивайло Калфин. Той е на посещение в региона, за да представи мерките в плана "Станишев" за ограничаване на негативните ефекти от световната криза у нас.

"Ще бъдат усилени действията по събираемостта на данъците, като част от мерките за справяне с финансовата икономическа криза" - това каза днес в Сливен вицепремиерът Ивайло Калфин. Той е на посещение в региона, за да представи мерките в плана "Станишев" за ограничаване на негативните ефекти от световната криза у нас.

Министър Калфин заяви, че българската икономика е експортно ориентирана и изнася около 60 процента от продукцията си за Европейския съюз, докато икономиките на страните там бележат спад през последните години. Така фирмите у нас имат по-малко поръчки и по-малко работа, което води и до проблеми в социалната сфера.

Йвайло Калфин - министър на външните работи: "Това което може да направи правителството и това е в нашата програма е да се облекчават максимално предприятията така,че да не прибягват до освобождаване на персонала. Да задържат хората, да са по-гъвкави с работното време, включително държавата би могла да подпомогне частично изплащането на заплатите така, че да не се стигне до освобождаване".

Вицепремиера каза още ,че усилията на Правителството са насочени към запазване стабилността на публичните финанси. Той подчерта ,че за 4 години резервите са удвоени на 8, 5 милиарда лева и бюджетната дисциплина в страната е добра.