Търсят се резерви за намаляване на исканото от Е.ОН увеличение на цената на електроенергията. Това заяви във Варна министърът на икономиката Петър Димитров. Според него исканията на дружеството за по-вискои цени на тока не са неаргументирани.

Търсят се резерви за намаляване на исканото от Е.ОН увеличение на цената на електроенергията. Това заяви във Варна министърът на икономиката Петър Димитров. Според него исканията на дружеството за по-вискои цени на тока не са неаргументирани.

В условия на криза и падането на цените на енергоизточниците на световните пазари, инвестиционните програми трябва да бъдат свити - каза министър Петър Димитров след среща с ръководството на Е.ОН - България. Според него обаче, дори инвестициите да се удвоят, те пак няма да са достатъчни, защото съоръженията, които дружеството използва, не са модерни.

Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката: "Отворени сме да продължим диалога за по-поносим за хората скок на цените, по веригата вече търсим резерви за намаляване на цената на входа на Е.ОН."

От Е.ОН - България аргументират искането си за повишаването на цените на електроенергията с инвестиционната си програма, но ще потърсят вътрешни резерви за свиване на разходите.

Гюнтер Шуберт, председател на Управителния съвет на Е.ОН - България ЕАД: "Трябва да платим по-високи суми на нашите доставчици. Трябва да платим по-високи заплати на нашите служители. По-добре е проблемите да се дискутират и да се търси тяхното решение."

Министър Димитров постави искане до Е.ОН да изготвят своя реалистична антикризисна програма и на следваща среща да бъдат обсъдени мерки, които са поносими за хората.

http://infocenter.bnt.bg/