Не е вярване, но това малко стъклено кълбо съдържа космос Дори повече. Само след секунди температурата вътре ще стане 10 хиляди пъти по-ниска отколкото във вселенското нищо.

Не е вярване, но това малко стъклено кълбо съдържа космос Дори повече. Само след секунди температурата вътре ще стане 10 хиляди пъти по-ниска отколкото във вселенското нищо.

д-р Емилия Димова - "Физика на твърдото тяло", БАН - физик:
- В този момент ето тази нарастваща блестяща точка представлява облак от охладени атоми, които са стопирани в пространството
БНТ:
- Т.е. не мърдат?
Димова:
- Да, не мърдат.
БНТ:
- Това е ли е абсолютната нула
Димова:
- Всъщност сме намалили тяхното движение те имат нулева скорост

Немърдащите атоми са рубидиеви. В групата на водорода, натрия и калия рубидият е с най-подходящийе енергийни характеристики за целта.

д-р Димова:
- Атомите се стопират благодарение на използването на лазерно лъчение на 6 лазерни снопа, които захващат атомите от различни посоки
БНТ:
- Като пеперуда с карфици?
д-р Димова:
- Точно така

Две години им отнело да препарират атома, да измислят експеримента, да нагласят лазерите и да ги подкарат със скромна сума от фонд "Научни изследвания".

проф. Николай Витанов -СУ, р-л на проекта:
- СУ и БАН постигнаха това с много по-малко средства, отколкото реално се прави в други университети по света и много често трябва да сме доста изобретателни да постигнем нещата които другите постигат просто с пари

Замразеният рубидий е началото на една нова наука и по-чиста физика. Коренно ще промени компютрите. Подчинени на квантовите закони те ще станат немислимо бързи. Първата стъпка на нашите учени, обаче, ще е друга.

Проф. Витанов:
- Най-вероятно ще се насочим към нещо, което биха направили атомните часовници по-прецизни. Атомните часовници, които се използват в ..и джи пи ес системите в синхронизирането на спътниците, които се отразява върху нас чрез джиесемите

Е, а можеха да се опитат да направят свръхпрецизни спектометри, които биха хванали всяка молекула извънземен живот. Хипер амбициозно, но съвсем реално.