Увеличението на пенсиите от юли 2019 година ще е с 5,7%, съобщи социалният министър. Таванът на пенсиите също ще бъде увеличен до 40% от средния доход за страната и ще достигне 1040 лева.