575 ученици са върнати в училище за последните две години в област Благоевград от екипите за обхват в образователната система. По данни на Регионалното управление на образованието десет от тези деца повторно са се отказали от обучение и са напуснали трайно училище.

Благоевград

Децата, които не посещават редовно училище са предимно между шести и осми клас. Практиката обаче показва, че след посещение в дома и разговор със специалист, те лесно се връщат отново в класната стая. Проблем най-често се оказват неграмотните родители.

Катя Кирилова, здравен медиатор към Община Благоевград: Тези хора, които са по-образовани, те си записват сами децата, оправят се сами. Тези, които са необразованите, те си мислят, че ние ги записваме децата на училище.
Димитър Арабаджиев, директор на VI-то СУ "Иван Вазов"-Благоевград: Ние търсим родители, но не ги намираме, ние правим родителски срещи имаме графици за консултации, тези родители не се интересуват.

Родители казват, че въпреки усилията, които полагат, децата им не желаят да ходят на училище.

На 72-ма родители в област Благоевград са съставени административни актове за това, че децата им имат повече от 5 неизвинени отсъствия. Най -честата причина за трайното отпадане на децата от училище е заминаването им да живеят в чужбина.