Правителството реши да прекрати концесиите за плажовете "Делфин" и "Корал" в община Царево, както и на един плаж в община Каварна.

Правителството реши да прекрати концесиите за плажовете "Делфин" и "Корал" в община Царево, както и на един плаж в община Каварна. Причината за това е, че концесионерите са предложили финансов модел, който не отговаря на офертите с обявените условия. За двата плажа в Царево ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия. Поради липса на заявления за участие в конкурса за определяне на концесионер, се прекратява процедурата за плажа в община Каварна.