Според специалистите, изплащаните суми са почти без промяна в сравнение с предходната година, като известно намаление има в регионите, където реколтата беше унищожена или понесоха сериозни поражения заради градушките и ветровете в края на лятото. Пазарът на земя е затихнал – правят се малки сделки, а големи обеми не се предлагат. Няма и съществена промяна в цените на декар – между 1000 и 1200 лева.

Русе