Това съобщиха от асоциация „Хипофиза“. Пациентите от асоциацията са потърпевши от незаконния реекспорт и от година и половина не успяват да намерят лекарствата си. Според техни данни, изискани от официални институции, се оказва, че две трети от фирмите, които изнасят лекарства, не уведомяват за това Изпълнителната агенция по лекарствата.

Тя е една то пациентите с доброкачествен тумор на хипофизата. Но за да не се разраства, се нуждае от непрекъсната терапия. От година и половин, обаче, нейното лекарство непрекъснато липсва. Липсват и адекватни обяснения защо. Затова направили собствено проучване.

Ваня Добрева, асоциация „Хипофиза“: За нашето конкретно лекарство според информацията, която получихме в Изпълнителната агенция по лекарствата само едната фирма най-големият износител е обявила 384 пъти че има намерение да го изнася за 9 месеца. Което означава че дори и половината от намеренията да са реализирани, това е фирмата, която оставя нашите пациенти без медикаменти. Тя е една от фирмите.

Сравнявайки официалните данни, получени от митниците и Националната агенция по приходите, се оказва дори, че фирмите които внасят и изнасят техните лекарства, са взаимосвързани.

Ваня Добрева, асоциация „Хипофиза“: Нито една от фирмите регистрирани в ИАЛ няма договор с фирмата, която внася нашите лекарства. Това са други фирми, най-вероятно на същите хора.

И въпросът на пациентите е защо Изпълнителната агенция на по лекарствата не е осъществила контрол. Много по-голям смут предизвиква справката от здравната каса за отпуснатите и платените количества от медикаментите, които са най-интересни за паралелен износ. Оказва се че са били плащани в пъти повече отколкото са изписвани. За някои лекарства важи и обратното.

Стойчо Кацаров, център за защита правата в здравеопазването: Ако това наистина е информацията, с която те разполагат, това означава че те нямат никаква представа какво става с протоколите и техните плащания, защото, вие видяхте, има разлика от хиляда пъти. Явно че информационните системи в нашето здравеопазване са в катастрофално състояние. Няма никаква идея какво става с пазара на лекарствата.

Още повече, че според данните, получени от пациентските организации, износът на лекарства не е за 400 милиона, а за милиард и 500 милиона. Затова идеите на управляващите да се следи износа и да се спира при нужда, според пациентската организация няма да проработят. Затова предлагат други мерки.