По-скъпи билети за междуселищния транспорт за част от селата в Ямболска област. Засегнатите населени места са от Община Тунджа, а увеличението на билетите е с до 70%.

Ямбол

Ползващите транспортната услуга събират подписка срещу увеличението на билетите и лошото състояние на автобусите.

Обсъжданият компромисен вариант е намаляване на цените като общината ще трябва всеки месец да компенсира превозвачите с около 3 000 лева. Ще трябва и да сключи нов договор с транспортните фирми.