Защитеното средищно училище във видинското село Ново село започва новата учебна година с осем първокласници и нова професионална паралелка след 8 клас.

Защитеното средищно училище във видинското село Ново село започва новата учебна година с осем първокласници и нова професионална паралелка след 8 клас. Малкият брой деца в една паралелка е предпочитан от родителите, но е тревожен сигнал за демографията на българския Северозапад.

175 деца започват новата учебна година в средищното училище “Свети Свети Кирил и Методий” във видинското село Ново село. От тях първолаците са само 8.

Румяна Върбанова, родител: ”Малкият брой деца ще спомогне да се работи индивидуално с всяко едно дете и да се откриват неговите заложби и таланти.”

Предимства вижда в малкия брой деца и Илияна Велкова, учител на първи клас.

Илияна Велкова, учител на I клас: ”Това предполага да обърна по-голямо внимание на всяко дете, все едно е самостоятелна форма на обучение.”

Малкият брой деца в една паралелка е предпочитан от родителите, но е тревожен сигнал за оцеляването на училището, в което миналата година първолаците са били два пъти повече.

Ирена Цветкова, директор:”За съжаление тежкият демографски срив, който е характерен за Област Видин, се отразява неминуемо и в нашата община.”

Затова училището търси възможности да задържи поне по-големите си ученици, като предлага от тази учебна година след 8 клас професионална паралелка.

Ангел Цветков, учител: ”Децата бяха почти готови, някои от тях, разбира се, да напуснат училище, защото нямат професия. Но след създаването няма нито един ученик, напуснал училището, дори има нови, които пристигнаха заради паралелката.”

Ирена Цветкова, директор: ”Това е професията куриер, със специалност логистика на товари и услуги. Това е единствената паралелка не само на територията на Област Видин, но и на цяла Северозападна България.“

Новата паралелка дава надежда, че ще бъде запазено училището със 150-годишна история. И основания за празнични пожелания към учителите в него, уверява директорът Ирена Цветкова.

Ирена Цветкова, директор: ”И никога не забравяйте, колеги, че вие избрахте професията, която създава всички останали.”