Малко над 8 милиона лева е бюджетът на община Белица за тази година. Част от средствата ще се изразходват за инфраструктура в 6 села, за нови детски градини, нови компютри в училищата и ремонт на пътища. Белица е на първо място в страната по голям брой безработни хора - 61 процента

Белица

В селата в общината хората се препитават основно от земеделие и животновъдство, а работещите предприятия са няколко дърводелски цеха, в които са заети близо 1000 души, а около 300 работят в шивашкия цех в село Краище. Заради голямата безработица от 61% и липсата на възможности за препитание много от младите хора напускат селата в общината.

Младен Чуков
„Белица е една от най-последните в областта, защото нема нищо, никой нищо не работи. Къде е младежта - навънка в чужбина, къде са учените навънка в чужбина. Секой се е затворил в черупката като костенурка. Какво да има в Белица – хора, останали са такива като мене, с бастуни, пенсионерите„
Радослав Ревански – кмет на Белица
„Интересното за хората от община Белица, че имат някакъв такъв родолюбив корен. Те отиват в Англия, работят два-три месеца и се връщат."

Ревански е кмет на Общината вече втора година. Казва, че си е поставил за цел да върне младите хора, като направи курорта Семково привлекателен туристически център .

Радослав Ревански – кмет на Белица
„Ако не развием Семково и станем атрактивна дестинация, достъпна ,която неминуемо ще разкрие допълнително работни места по този начин.Когато има развлечение, има реализация. Само по този начин. Но това задължително трябва да стане с подкрепата на държавата."
И все пак, добрата новина от Белица е, че през миналата година са се родили 23 деца, за разлика от предходната, когато са били едва 14.