62% от хората по света се определят като религиозни - това показва световно сравнително изследване на "Галъп интернешънъл". Резултатите показват, че колкото по-високи са доходът и образованието, религиозността е по-малка.

Българите декларират най-ниска степен на религиозност в сравнение с останалите Балкански страни. У нас 51% се определят като религиозни хора, 36% - като нерелигиозни, 3% са атеисти, а останалите не могат да отговорят. По декларирана религиозност сме под средните нива и в глобален мащаб.

В сравнение със западноевропейски държави като Австрия, Германия и Франция например, у нас се заявява по-висока религиозност.

В България 29% вярват, че има живот след смъртта, а 60% - че човек има душа.

В световен мащаб като най-религиозни се заявяват хиндуистите и будистите. 78% от мюсюлманите се определят като религиозни, такъв е и процентът при католиците, като това е с 4% повече отколкото източноправославните, заявили своята религиозност. 45% от юдеите се определят като религиозни.