Великотърновският университет "Св.

Великотърновският университет "Св. Св Кирил и Методий" е първият, който въведе задължително обучение по български език за всички специалности. За втора поредна година в продължение на 30 часа, първокурсниците ще изучават граматика, правопис и стил на българския език. Какви са причините наложили вземането на тези мерки провериха нашите кореспонденти в старата столица.

Великотърновският университет е първият в страната, който въвежда задължително изучаване на български език за студентите от всички специалности. Аргументът на академиците е, че от цялата страна идват млади хора, които не са достатъчно грамотни.

Проф. Христо Бонджолов - ректор на ВТУ "Св.св Кирил Методий": "Колегите от Юридическият факултет, те се бяха видели в чудо от грешките, които правят техните студенти... Просто искаме да помогнем, защото виждаме, че проблемите от средното образование се пренасят във висшето образование".

Въпреки че идеята подлага под съмнение базови знания по родния език, повечето студенти не се обиждат и я приемат като полезна.

Златина Неделчева, студент във ВТУ: Трябва да сме езиково компетентни независимо от специалността, която изучаваме …когато излезем с дипломи в ръка, ние трябва да комуникираме ефективно… но това според мен е шанс едни да затвърдят, други да подобрят езиковите си умения…трудно се бяга от жаргона, трудно се бяга от диалекта, а да не говорим за писмената реч, където нещата са доста, доста на ниско ниво!"

Емил Габровски, студент във ВТУ: "Според мен това трябваше да стане отдавна, защото има много чуждестранни студенти, които се обучават във Великотърновският университет и има много български студенти, които не знаят български език, не могат да пишат правилно, да се изказват правилно. Това е показателно как са завършили средното си образование, в което 12 години са учили български език!"

Десислава Стоянова: "Много от младите хора, спряха да изучават нашият роден език, което не е хубаво за страната ни за всичко като цяло... Това е нещо, което трябва да знаем!"

Освен първокурсниците, часовете по български език могат да посещават всички, които искат да опреснят знанията си.

Проф. Христо Бонджолов, ректор на ВТУ „Св.св Кирил Методий": Не е само за студенти, то и за преподаватели, и за служители, които искат да опреснят знанията си по български език. Езикът е система, езикът е жив организъм, който се променя!"

Преподавателите от най-големия извънстоличен университет у нас са категорични, че идеята им трябва да последват и останалите висши училища в страната.