Как училището може да събира умения, а не само пари от родителите на децата и да се превърне в център в общността? Години, след като са излезли от класната стая, родителите отново се връщат в нея.

Как училището може да събира умения, а не само пари от родителите на децата и да се превърне в център в общността? Години, след като са излезли от класната стая, родителите отново се връщат в нея. Този път обаче като помощници в образованието на децата си.

Ивайло Дедов, родител: Най-важното е децата да получават еднакви сигнали отвсякъде, защото в края на краищата децата са пластелин, който ние заедно го моделираме. Ако получават различни сигнали, тогава вече е лошо.

Основната цел на общността, в чийто център стои училището, е създаването на сигурност обяснява г-жа Велкова.

Елка Велкова, директор на 26-то СОУ "Йордан Йовков": Несигурността е може би основната характеристика за младите хора в съвременния свят за децата. От несигурността идва и страхът на родителите, а общностното училище трябва да изгради тази сигурност чрез общите ценности и общите дейности.

Често учениците наричат училището мъчилище. Възможно ли е училището да бъде интересно място за живеене? Тук на помощ идват родителите участват активно в спортни състезания или концерти, арт ателиета или кулинарни кътове, даже родителски срещи с учениците. Единственото условие е да се прави с желание.

Как децата коментират родителите в училище?

Мариса Тодорова, 12 а: Идеята да идваш на училище със знанието, че родителят, човекът на който ти държиш и ти е най-близък като цяло до теб е тук да ти помогне, е доста добра и успокояваща. Но и от друга страна е леко притеснително, защото трябва да внимаваш повече.

Александър Дедов, 7а: Вижте, аз не съм запознат какво точно правят, но се радвам, че родителите са тук в училището и дават своя глас, защото ще правят със сигурност неща, които са полезни за нас, заедно с учителите ще се договорят според мен добре и ще направят по-полезни неща.

Без съмнение изграждането на тази общност има благоприятно влияние върху концентрацията и резултатите на децата.