Образователното министерство предлага по-къса лятна ваканция за учениците в първи, в четвърти и в седми клас.

Образователното министерство предлага по-къса лятна ваканция за учениците в първи, в четвърти и в седми клас. Предложението тепърва ще бъде подложено на обществено обсъждане. Един от мотивите на министерството е, че българските ученици имат едни от най-кратките учебни занятия в сравнение с европейските си връстници.

От министерството предлагат учениците в първи клас да учат една седмица допълнително, а тези в четвърти и в седми клас две седмици повече отколкото сега.

Александър Трингов, нач. отдел "Общо образование" МОН: Първи клас е клас, в който децата се ограмотяват и за първи път влизат в училище след подготвителната група. А четвърти и седми клас е време, в което те завършват съответно образователен етап. Именно в тези два класа - четвърти и седми, и в новия закон е предвидено да се провежда национално външно оценяване.

Цвета Брестничка, директор на Асоциация "Родители": Това време, ако е фокусирано, за да ги подготвяме само за външното оценяване, това означава още по-голям натиск върху тези деца, те и без това в момента в четвърти и в седми клас са подложени на огромен психологически натиск, включително и ходене на допълнителни уроци.

Цветелина Иванова е учител по география в 95-то СОУ в София. Казва, че часовете по география в седми клас й стигат.

Цветелина Иванова, учител по география: Имаме доста практически занятия, така че мисля, че не е удачно да бъдат увеличени. Но имаме колеги, които водят "Човек и общество" от първи и четвърти клас, където годишният хорариум е един час седмично, което води до недостатъчна подготовка. Така че според мен е достатъчно да бъдат увеличени 1 и 4 клас, докато в 7-ми са им достатъчни като занятия.

От министерството уверяват, че с удължаването на учебното време няма да се увеличи обемът на материала и така ще остане време за упражнения.

Мими Рецкова - Димитрова, директор на 95 СОУ "Проф. Иван Шишманов": Удължаването на седмиците означава увеличаване на годишната норма преподавателска работа на учителите и това би трябвало да бъде обмислено така, че да има някаква еквивалентност, изразена в работни заплати.

Идеята за по-дълга учебна година за трите класа все още е само проект. В следващите две седмици образователното министерство ще събира мнения и предложения. Ако наредбата остане в този си вид, първите, които ще имат по-кратка лятна ваканция са децата, които догодина ще бъдат в първи и в пети клас.