Лидерите сред университетите в страната и лидерите сред специалностите в тях станаха ясни днес.

Лидерите сред университетите в страната и лидерите сред специалностите в тях станаха ясни днес. На първите места се нареждат Софийският университет, Медицинският и Техническият университет, с най-добри професионални направления.

Ясни са и специалностите, които гарантират най-малък риск от безработица след завършването им: безработица под 1% се наблюдава при направленията медицина, фармация, стоматология и военно дело. А най-висока е при завършилите направления - животновъдство, история и археология.

Най-високо заплащане получават специалистите, завършили информатика и компютърни науки. Разликата в заплатите обаче зависи и от избрания университет, не само от специалността.