Министерството на образованието представя проектите на държавни образователни стандарти: за учебния план, за общообразователната подготовка, за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Министерството на образованието представя проектите на държавни образователни стандарти: за учебния план, за общообразователната подготовка, за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Редица промени в учебните програми се очакват, като например първолаците да започнат да смятат до 100, а не както досега до 20. Ще отпадне и част от граматиката по български език за по-големите ученици.

Предвиждат се по-малко часове за писане на чертички и ченгелчета за първокласниците, преди да започнат да учат буквите. По предмета "Технологии и предприемачество'' учениците ще трябва да дефинират какво е цена, стока и услуга още в първи клас. От следващата учебна година петокласниците ще изучават по- малко фолклорни текстове по литература.

По български ще отпаднат уроците за видове прости изречения, граматичното значение на думата и някои местоимения. Основното притеснение на учителите е дали учебниците ще бъдат написани достатъчно разбираемо. Родители, учители и ученици все още очакват резултати - дали и с колко ще бъде съкратена ваканцията за учениците в отделните класове.

Какво още ще се промени вижте в прякото включване на Милена Кирова.