Името му е Деймън Вандер Линд. Девизът му е „Учи и работи, за да ... работиш нещо интересно". Работата на Деймън наистина е интересна. Дизайнер на хвърчила.

Проектите му са част от опитите на неговата компания да впрегне движението на вятъра в нов тип система за добив на енергия. Гъвкаво, раздвижено, високо и ...по-евтино от стандартните вятърни турбини. С помощта на малки летателни уреди.

Традиционните турбини улавят енергията от вятъра и донякъде забавят въздушните течения. Стремежът им е да отнемат енергия и да я превърнат в електричество. Основна роля в процеса играят перките. Екипът на Деймън е създал система, която е още по-ефективна, но не забавя въздушните течения. Движението на перките се наподобява от въздушните фигури на хвърчилото, а свързаният с летателния апарат кабел го предава до турбината.

Струва си да гониш вятъра, за да създадеш нещо, което ще замени несъвършената система, зависима от изчерпаемите горива. Тази мисъл кара Деймън непрестанно да усъвършенства своите хвърчила.

Деймън Вандер Линд, дизайнер на хвърчила: Като дизайнер на хвърчила се занимавам с всичко най-забавно в инженерните науки. Това включва опити на открито. Изявявам се и като пилот с дистанционното управление, за да отчета грешките в модела.

Деймън полага и много усилия за подобряване на дизайна на летателните апарати. Той внася промените в управлението и в симулациите на работната система.

Младият инженер следва свой вдъхновяващ модел: важно е да придобиеш умения, а щом си готов, можеш да постигнеш онова, към което се стремиш. Деймън е следвал физика и електроника. После започнал стаж в компанията, за която работи и до днес. Защото видял как съчетават знания с практика и търсят нови идеи. Ако искаш да изобретиш нещо, трябва да си изцапаш ръцете и да го изпробваш. Деймиън разбрал това още от дете, когато баща му го вземал със себе си при изпълнение на различни поръчки: строеж на лодки или къщи.

Деймън Вандер Линд: Инженерите имат много възможности. Музикантите, например, могат да се сдобият с много слава. Някои от тях правят и много пари, но това зависи от късмета им, от музикалния пазар и от обстоятелствата.

Излиза, че и Деймън, подобно на всички млади хора, е мечтал да стане известен творец или астронавт. Това го правят мнозина. Но колко от тях са мечтали да станат дизайнери на хвърчила и да уловят енергията, която се носи из въздуха? Едва ли са много.