Седмокласници, чиито родители работят в чужбина, имат трудности с подаването на заявления за прием в профилирани и професионални паралелки. Оказва се, че техните баби и дядовци не могат да представят пълномощно за настойник. От Регионалното управление на образованието в Благоевград обясниха, че ще съдействат на учениците, чиито родители са гурбетчии, да бъдат записани след 7 клас.

Вижте репортажа на Аксения Ангелова.