Към списъка със заболявания, причинени от замърсяването на въздуха, вече се добавят деменцията и депресията. Британски учени откриха връзка между високите нива на вредни емисии в атмосферата и самоубийствата. В статистиките на Световната здравна организация една трета от случаите на сърдечен удар и белодробни инфекции се свързват със замърсяването. Хората трябва да осъзнаят, че мръсният въздух ни убива - това заяви за БНТ един от най-висшите служители на Световната здравна организация доктор Мария Нейра.

7 милиона са причините да бъде ограничено замърсяването на въздуха. Толкова хора умират годишно по света заради повишените нива на вредни емисии в атмосферата. Това не е констатация, а зов за действие, според доктор Мария Нейра. Испанска лекарка, посветила живота си да опазва и защитава здравето на хората.

Д-р Мария Нейра, директор на отдел Климатични промени и здраве, СЗО: Хората трябва да са осведомени за вредите от замърсяването на въздуха. Те трябва да оказват натиск върху политиците, за да бъдат взети правилните решения.

Доктор Нейра е категорична - мръсният въздух не щади никого. Доклад на Световната здравна организация от 2018-та е красноречив - 600 хиляди деца годишно умират от респираторни инфекции, причинени от мръсния въздух. 93 процента от децата са изложени на един от най-опасните замърсители - Частиците - PM2.5.

Д-р Мария Нейра, директор на отдел Климатични промени и здраве, СЗО: Много от тези проблеми са свързани с икономическото развитие на страните, с нивата на безработица. Но моето послание е да бъде осъзната цената, която се плаща за използване на въглища и изкопаеми горива.

За доктор Нейра климатичните промени са по-скоро здравословен проблем.

Д-р Мария Нейра, директор на отдел Климатични промени и здраве, СЗО: Много се говори, че климатичните промени застрашават природата, бъдещите поколения, но хората трябва да осъзнаят, че те влияят и на тяхното здраве - сега. Факторите, които влияят на глобалното затопляне, са същите, които влияят на замърсяването на въздуха.

Тревожните прогнози на доктор Нейра са, че климатичните промени ще доведат до появата на нови болести.