Над 70 компании от София са заявили интерес да разширяват бизнеса си в Лондон. Това става ясно след подписването на споразумението за двустранно сътрудничество между агенциите за инвестиции на градовете София и Лондон.

София

70-те български компании са представители на най-широк спектър дейности - от висотехнологични компании в Ай Ти сектора до фирми с традиционно производство като баничките.

Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция по приватизация и инвестиции: "Например фирмата от София "Софийска баница", те също ще участват в тази програма и имат амбицията да направят заведение в Лондон и да продават софийска баница."

По силата на споразумението българските фирми могат да ползват при старта на бизнеса си в мегаполиса помещения в офиса в Лондонската агенция по инвестиции, а британските инвеститори могат да ползват офиси на български фирми - партньори на софийската агенция за приватизация и инвестиции.

Над 80 чужди компании са се обърнали за информация и съдействие към столичната агенция за приватизация и инветиции, отчитат оттам. Благодарение на навременна помощ от агенцията, белгийска компания е решила да разшири бизнеса си в София за производство на електронни чипове за автомобилната промишленост.

Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция по приватизация и инвестиции: "Те анонсираха тези техни инвестиционни намерения - 75 милиона евро за 4 години - до 2022 г. Само 17 милиона за 2018 г. 150 работни места за 2018 г. и още 300 до 2022 г."

Освен от интернет страницата на агенцията инвеститорите могат да получат информация за възможностите, които София предлага за развиване на бизнес и от бизнес гайд за тази година, който се разпространява и различни учреждения у нас в чужбина.