Какви тайни крие най-голямата могила у нас, тази край пловдивското село Маноле? Отговор на този въпрос търсят археолозите, които работят вече трети месец на Малтепе. Специалистите се надяват, че там може да бъде открита гробница на някой от одриските владетели.

Маноле, Марица

За наличието на подобна находка навеждат не само мащабът на обекта, но и намерените в близост артефакти.

Около могилата са открити глинени съдове и 4 бронзови римски монети. Те са били в култови ями, които се свързват с тракийските погребални обичаи. Сондажно проучване в периферията обаче не открива гробница от ранния тракийски период. Но подобна находка може да се крие в центъра на могилата.

Доц. Костадин Кисьов – директор на Археологическия музей в Пловдив
"Там е възможно да има монументална гробница, тракийска гробница, изградена с големи квадри и с купол и с вход, която да бъде от римската епоха, разположена на нулата на съвременния терен."

Под огромния насип е възможно да има и семейна гробница.

Доц. Костадин Кисьов – директор на Археологическия музей в Пловдив
"В нея да има погребани няколко члена на една и съща тракийска фамилия, в резултат на това да има донасипване върху тези гробове и напрактика да се е получил този голям размер на могилата."

Могилата е с диаметър 150 метра и височина 26 метра. Разкриването ѝ ще продължи напролет.