Център за върхови постижения изграждат четири водещи университета в Пловдив. Това ще стане възможно с европейско финансиране на стойност около 70 милиона лева по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Пловдив

Центърът ще работи в областта на индустрията и здравословния живот. Университетът по хранителни технологии ще участва заедно с Пловдивския, Аграрния и Медицинския университети. Документите за изграждането ще бъдат подадени в Министерството на образованието до края на януари следващата година.

Новият център ще бъде ситуиран във всяко едно от висшите учебни заведения. Учените от четирите университета ще затворят веригата от начин на производство, иновации и изследвания, свързани с функционалното хранене и биотехнологиите.