Над 79% от участвалите в представителното допитване на "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" оценяват отрицателно работата на 43-ото Народно събрание. Едва 13.2% дават положителна оценка на депутатите.

Най-негативна оценка хората дават на липсата на законодателни промени в отделни сфери. Участвалите в анкетата посочват също като недостатък неосигуряването на кворум за работа, както и парламентарният контрол върху изпълнителната власт.

Внушителен процент - 82,4, оценяват, че в 43-ото Народно събрание е доминирало противопоставянето между отделните политически партии.