Скъсана дига на река Струма притеснява жителите на Струмяни. Преди очакваното снеготопене и пролетното пълноводие на реката местната власт и хората в селото са притеснени, че Струма може да нанесе поражения на близките земеделски земи, а е възможно и да увреди минаващия съвсем наблизо газопровод.

Струмяни

Дигата буйната река Струма отнесла още преди две години. Тогава след снеготопенето водите ѝ придошли и за часове реката излязла от коритото, заливайки много земеделски земи. От Министерството на земеделието обясниха, че са извършени необходимите укрепителни действия на дигата и никъде не се вижда открит газопровод, но все пак добавиха, че съществува потенциална опасност при пълноводие. В момента „Напоителни системи“ разглежда варианти за финансиране. В Струмяни се опасяват, че придойде ли през пролетта река Струма може да нанесе тежки поражения на минаващия на 5 метра от реката газопровод.

Стоян Стоянов, инспектор към Дирекция “Общинска собственост” – община Струмяни:
"Опасността да залее земеделски земи и да скъса газопровода е огромна, риска е доста голям, може да се обгази населението, да се отнесат земи."

Със спешни мерки общината в Струмяни се опитва да държи река Струма под око. Когато има средства и начини, в проблемния участък камиони опитват да укрепят дигата.

Стоян Стоянов, инспектор към Дирекция “Общинска собственост” – община Струмяни:
"Превантивно насипваме хумусен слой почва, но това не е достатъчно."

Местните жители твърдят, че опасност за къщите в селото няма.

жител на Струмяни:
"Дано специалистите си кажат своята дума и всичко да е обезопасено."
жител на Струмяни:
"Що да ни притеснява, глей, че правят магистрала, това е един вид друга дига."
В Струмяни хората все пак се надяват качествен ремонт на дигата да бъде направен в най-скоро време.