Светофарът на улица “Александър Стамболийски” при Младежкия дом в Благоевград от години е с бутон, който пешеходците трябва да натиснат, ако искат да пресичат. Оказва се обаче, че много от хората или не знаят или нарочно не използват копчето и много често пресичат на червено.

Благоевград

Озовете ли се на тази улица е добре да знаете, че на самия стълб на светофара има бутон. Натискате го, изчаквате 5 секунди и светофарът спира автомобилите, давайки предимство на пешеходците.

Пешеходец:
"Добре е да го натискаш, за безопасност."

Има хора обаче, които не знаят за бутона на светофара. Той е и много трудно забележим. Стрелки, обозначения или каквито и да е указания за копчето няма. Затрупан от обяви, бутонът остава скрит за пешеходците.

Пешеходец:
"
Не го знам да го ползвам."

Пешеходец:
"Не, не не знам. Където са светофарите ли? Аха…"

Участъкът е конфликтен, защото има много пешеходци, които не знаят за бутона. Те тръгват да пресичат, разчитайки че са на пешеходна пътека. Без да натиснат бутона обаче, за шофьорите светофарът остава зелен и те не намаляват скоростта. В такива случаи и шофьорите и пешеходците мислят, че са с предимство, а тогава рискът от инциденти е голям.

Шофьор:
"Даваме им път макар че е червено за тях, ама им даваме път, съобразяваме се."

Според закона светофарът дава повече предимство от пешеходната пътека. Тоест дори пред пешеходеца да има маркирана пътека, то той не трябва да тръгва ако светофарът му свети в червено.