В Берлин и Мюнхен през почивните дни ще се проведе информационна трудова борса за български абсолвенти, студенти и млади професионалисти, които се интересуват от възможностите за работа в родината.

В Берлин и Мюнхен през почивните дни ще се проведе информационна трудова борса за български абсолвенти, студенти и млади професионалисти, които се интересуват от възможностите за работа в родината.

В рамките на борсата 13 частни фирми ще представят на младите хора свободни места в различни сфери и браншове.
Борсата е инициирана от българското министерство на труда и социалните грижи и се провежда за първи път в Германия. Тя е част от Националната стратегия за миграция и интеграция приета през 2008-ма година. Миналата година в Испания, а тази - в Гърция, са се състояли подобни форуми.