Има признаци на стабилизиране на икономиката, заявиха финансовите министри и централните банкери от Г-7 на срещата си във Вашингтон. До по-оптимистичното послание доведе фактът, че темпото на спад на седемте водещи световни икономики се е забавило. Подобрението на икономическите показатели не значи, че възстановяването е гарантирано, предупредиха министрите.

Има признаци на стабилизиране на икономиката, заявиха финансовите министри и централните банкери от Г-7 на срещата си във Вашингтон. До по-оптимистичното послание доведе фактът, че темпото на спад на седемте водещи световни икономики се е забавило. Подобрението на икономическите показатели не значи, че възстановяването е гарантирано, предупредиха министрите.

Икономическата активност би трябвало да започне да се възстановява до края на годината, казаха министрите от Г-7. Въпреки това перспективите остават крехки и има риск глобалната искономика отново да се влоши. Според МВФ тази година световната икономика ще се свие с 1,3 процента. В заключително комюнике САЩ, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада обещаха, че ще продължат да действат за възстановяване на кредитирането, осигуряване на ликвидност, инжектиране на капитал във финансовите институции и защита на спестяванията и на застрашените активи. "Потвърждаваме ангажимента си да взимаме всички необходими мерки за осигуряване на институции с важно значение за системата", заявиха министрите и шефовете на централните банки от Г-7.

Световна финансова криза