Ученици от благоевградската езикова гимназия изнесоха урок по родолюбие в историческия музей под мотото “Да опознаем родината, за да обикнем народа си!” В рамките на една година учениците са правили проучвания на терен в родните си градове и села в общините Петрич, Кресна, Банско, Якоруда и Белица. В своите изследвания са описали стари народни традиции, обичаи и фолклор запазили се през годините.

Благоевград Кресна Петрич Белица Якоруда

Всички дванадесетокласници бяха облечени в различни народни носии. Част от автентичните носии те са открили в читалищата по родните си места, а други са им предадени от техните баби и дядовци.

Катерина Цинцева
“Носията я потърсихме в читалището на град Якоруда. Всяка носия е специфична за всеки край. При нас е, че преобладава повече червено и самата зелена престилка.”

Теренните изследвания за празничните ритуалите и обреди в Пиринския край, учениците са направили с помощта на учителя им по история Любка Гълъбова. Според нея учебните часове по история са недостатъчни, затова издирвателската дейност на терен помага на младите хора да получат повече знания за миналото и съхраняването на българските традиции.

Любка Гълъбова, учител по история в Езиковата гимназия в Благоевград
“Ние живеем във време в което смятам, че трябва да запазим самобитността си. Много по-често трябва да се връщаме към нашето историческо минало. И да опазваме това, което са завещали прадедите ни, защото България има изключително древна култура.”

В залата на историческия музей младите родолюбци показаха старинни предмети от бита на хората, които и днес се използват при различни обреди. Учениците направиха и възстановки на някои от празничните ритуали.