Край на стачката в мангановата мина "Оброчище", след като министърът на енергетиката прекрати временно концесионния договор. На 8 юни трябва да бъдат платени забавените заплати на миньорите. Прокуратурата проверява концесионера за неизпълнени ангажименти към държавата.

Оброчище, Балчик

След 5 денонощия под земята последните 13 работници излязоха от мината.

Асен Стефанов: Много трудно беше, треперя още.
Живко Петров: какво да искаме - презразглеждане на концесията и да се махне този управител.
Димитър Иванов: Сключихме един колективен трудов договор, от април - два месеца нищо не се спазва от него.

Протестиращите миньори бяха посрещнати и от обмудсмана Мая Манолова.

Мая Манолова, омбудсман: Идвам тука за 3 път и ситуацията е същата. Това не може да продължава така, вие да си рискувате живота и здравето за 600 левв заплата.

Според главния геолог на мината забавянeто в плащанията не са големи и се дължат на икономическите проблеми на предприятието.

Иван Здравков, главен геолог на мина "Оброчище": Ние не бяхме продавали руда заради ниските пазарни цени. Не сме продавали руда от март миналата година.

Още вчера главния прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на концесионера на мина Оброчище.

Сотир Цацаров, главен прокурор: На практика проверява се спазването на законите, и данъчни закони и тези за замърсяване и опазване на околната среда, от концесионера на мината. Другата линия е разследване - дали количествата манганова руда, които са добити и които са декларирани пред данъчните органи като добив и съответно печалба съответства на действително добитите.

Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков връчи уведомление на администрацията на "Евроманган" АД, че концесията се спира за 14 дни. Според Станков, това означава, че спира само производството, но не и начисляването на заплатите и поддържането на съоръженията.

Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката: През времето, когато рудникът е спрян, няма право да се извършва добив. Всякакъв вид други дейности, свързани с запазване експлоатацията на рудника и запазване условията на труд, са допустими.
Марьо Марев - миньор: Ще изчакаме 14-дневния срок, който обеща министъра на енергетиката, ако нещата не се променят в наша полза, стачните, не са стачни, протестите продължават.

Мангановата мина "Оброчище" е единствената в Европа, концесионният договор изтича през 2024 година. Според наличните данни, от 2008-ма година дружеството постоянно е на загуба, а през последните две години не е плащано и концесионното възнаграждение.

Теменужка Петкова: Временно ще прекратим концесията на мина "Оброчище"

Теменужка Петкова: Временно ще прекратим концесията на мина "Оброчище"

Концесията на мина "Оброчище" ще бъде спряна временно от днес за 14 дни заради пропуснати концесионни вноски към бюджета на стойност близо 205 000 лв....