От Националния осигурителен институт започват да изпращат уведомителни писма до всички хора, на които им предстои да се пенсионират през следващата година. Така те ще имат достатъчно време, за да съберат и оформят необходимите документи за пенсиониране. Предварителното уведомяване с писма се извършва на основание промяна в Кодекса за социално осигуряване.

Над 3500 души в Благоевградска област ще се пенсионират през следващата година. След като получат уведомителните писма от осигурителния институт хората ще имат около шест месеца, за да оформят необходимите документи.

Илиян Георгиев, директор на ТП на Националния осигурителен институт в Благоевград: Те трябва да се запознаят със съдържанието на писмото. Там подробно ще бъдат упоменати всички условия като възраст, стаж, необходими документи, които трябва да набавят до датата за навършването на възрастта, за да са подготвени и в 2-месечен срок от навършването на възрастта да подадат заявление при нас за пенсия за навършване на осигурителен стаж и доход.

От Националния осигурителен институт препоръчват на хората да си извадят и универсален пин код, с който ще могат да ползват редица електронни услуги чрез интернет.

Веселина Дюлгерова е пенсионер от пет години. Разказа, че оформянето на документите за пенсиониране и събирането на трудовия стаж отнемат доста време.

Веселина Дюлгерова: Отнема, защото се вадат образци, УПЕ-та разни и където има предприятия, ако не си си взел документ, фалирали предприятия. Да се изпращат писма, за да ги уведомяват, много добре е това."

От следващата година жените ще се пенсионират на 61 години и два месеца, а мъжете при навършени 64 години и един месец. За да получат пенсия обаче хората трябва да имат и необходимия трудов стаж.