В студиото на "Денят започва" министърът на труда и социалната политика Бисер Петков изрази оптимизъм, че промените в законодателството ще станат факт през септември. Една от промените предвижда да се увеличи срокът, в който напусналите работници могат да кандидатстват за обезщетение.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Предложението в законопроекта е този срок да се увеличи от 3 на 6 месеца, което ще разшири кръга на правоимащите лица. Най-многобройни са случаите, някъде 30% от отказите за получаване на обезщетение от този фонд е точно заради това, че правоотношението е прекратено преди този тримесечен срок. Необходимо е да се премахнат ограниченията, които понякога съзнателно, използвайки вратички в закона, се създават за достъп до тази защитна мрежа.

Когато има сигнали, че работодателят бави възнагражденията, служителите трябва незабавно да подадат сигнал към Главна инспекция по труда, съветва социалният министър. В много от случаите, когато става въпрос за временни затруднения още в рамките на проверката, работодателят изплаща заплатите.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: За първите 8 месеца тази година Главната инспекция по труда е констатирала забавени плащания на трудови възнаграждения в размер на около 23 млн. лева. 13 млн. лева са изплатени след намеса на контролните органи.

Ако бъде приет законопроектът в този вид, той ще даде допълнителни правомощия на инспекцията по труда, убеден е Петков.

Нулевата толерантност към тези явления, които не са несъвместими със света на труда в 21 век, е другото нещо, което ще доведе до изкореняването им, допълни още социалният министър.

Вижте повече за кампанията "Твоите права"