Съюзът на учените във Варна вече има нов председател. Проф. Виолета Йотова от Медицинския университет ще оглавява структурата през следващите четири години. Тя прие длъжността от ректора на Военноморското училище проф. Боян Медникаров.

Варна

Една от целите на организацията е да задържи младите учените в България, като се привлекат европейски средства. Съюзът започва и изготвянето на нова програма, която ще бъде приета догодина и ще подпомогне допълнителното му финансиране с държавни средства.

Проф. Д-р Виолета Йотова - председател на Съюза на учените във Варна: “В бъдеще се надяваме да има по-голяма видимост и чуваемост на нашата дейност и по-голямо внимание от страна най-вече на местната власт. Не само подкрепа, но и инициативи, които да се подхващат от едната или от другата страна, за да имат младите учени поле за изява.”

Проф. Йотова добави, че на 29 септември започва най-важното събитие в календара на Съюза - Месецът на науката, който ще продължи до 27 октомври. Тогава млади учени от варненските университети ще изнесат над 25 доклада по теми, свързани с Варна и с българското образование.

Проф. Д-р Виолета Йотова -председател на Съюза на учените във Варна: "Във всички университети ще протекат сесии за научни разработки и за обмяна на постижения за последната година. След това те ще бъдат публикувани в списанието на Съюза на учените - Варна.”

Съюзът на учените във Варна e създаден през 50-те години на миналия век. В момента в него членуват над 250 учени, повечето от които са от секция ”Медицина”.