Днес живеещи във варненския квартал „Левски“ за пореден път излизат на протест срещу планираното строителство на сграда до канала за дъждовна вода, който минава през района.

Варна

Според тях теренът е нестабилен и може да се свлече, строежът се простира върху част от пешеходната алея, може да повреди отводнителния канал и да предизвика наводнение. Парцелът, върху който ще се строи, е реституиран. Собствениците казват, че разполагат с всички необходими документи и че строежът няма да засегне нито отводнителния канал, нито пешеходната алея.

Според живеещите в района собственикът на терена е обезщетен преди години и правото му на собственост не би трябвало да се възстановява.