Официалният сайт на Община Девня вече е свързан със сървъра на автоматичната измервателна станция „Изворите", която в реално време дава информация за чистотата на въздуха в района на Девненския промишлен комплекс. Данните ще могат да се следят по всяко време на денонощието. За целта трябва да се влезе в официалния сайт на Общината.

Девня

Там има секция „Качество на атмосферния въздух". Чрез подобни приложения ще се следят и други показатели като слънчева радиация, температура, относителна влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра. Екологичният отдел към Община Девня ще следи и анализира данните, които постъпват от автоматичната измервателна станция. При евентуално замърсяване на въздуха населението ще бъде информирано чрез социалните мрежи и медиите. Ще бъдат подавани и сигнали до Екоинспекцията във Варна.