Теглят жребия за световното по футбол, „Купувам българско“ за празниците, Иржи Менцел 50 години в световното кино, забранените думи в кралския двор кино за родители - игри за деца в Дома на киното...