Граждани излязоха с петиция срещу надплановия прием на деца със специфични образователни потребности и хронични заболявания в яслите и детските градини в София. В нея те настояват за масови проверки във всички детски заведения.

София

Петицията се подготвя, след като в края на октомври Ивалина Салабашева организира подписка срещу претъпканите групи в яслите и детските градини. В новините тогава ви разказахме, че масово се нарушава Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, която определя точния брой на децата, които могат да се приемат. А именно - до 18 деца в яслена група и до 23 в детска градина. Като за градината той може бъде завишаван с най-много две деца по усмотрение на директора. Често срещана практика обаче е в група децата да са над 30.

Антонина Кенова, автор на петицията и член на Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система: "Масово в градините и детските ясли се приемат повече деца с хронични заболявания. В момента тази група е обединена - хронични заболявания и СОП. Много е важно да бъде отделена с цел прозрачност."

Авторът на петицията Антонина Кенова изказва и съмнение по отношение на това дали наистина са болни децата, които се представят за такива. За това настоява да бъде подкрепено искането им за масови проверки, тъй като тези деца се записват от директорите без да кандидатстват в системата.

Антонина Кенова, автор на петицията и член на Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система: "Фрапиращ е случаят с Детска градина номер 2 - "Звънче", където са приети 409 деца в цялата градина. В системата ясно личи, че с хронични заболявания или СОП са общо 219. При положение, че те нямат право да запишат повече от 10 в група."

Това означава, че в тази детска градина трябва да се разкрият 22 групи, за да отговорят на изискванията, а това не е е налице. Кенова заявява, че е установила и разминаване в цифрите в информационната система, дневниците в градините и системата, която определя бюджетите на детските градини. Настоява те да се уеднаквят. Срещу надлимитния прием е и Вероника Пенчева, чието дете посещава ясла.

Вероника Пенчева, майка: "Одобрявам да се спре надлимитния прием, защото, давам пример от яслена група: там са 4 госпожи, които се грижат за децата. Когато децата са над 20 колкото и да са добри госпожите и колкото и да са опитни е много, много трудно да се справят с над 20 деца."

Столичния кмет Йорданка Фандъкова отрече практиката да се приемат деца под натиск на районни кметове и призова родители, които имат такава информация да сигнализират. От Столичната община допълниха още, че от догодина децата с хронични заболявания и специфични образователни потребности ще бъдат намалени от 10 на 5.