Стартиращата варненскат компания „Сий хармони“ развива идеята за „зелен“ морски бизнес – оглеждане на миди в симбиоза с морската среда. В основата на дейността е патентовата идея на Арман Саркисян за изкуствени вертикални рифове. Тя е напълно разработена, екипът вече има и 12 сериозни международни награди, като в момента търси финансиране, за да я наложи на пазара.

Варна

В основата на патентования вертикален „Пиза рийф“ има обикновени водопроводни тръби, от които се изгражда евтина, лека и екологична подводна конструкция.

Атанас Димитров, стартъп компания „Сий хармони“: Ние не замърсяваме морето, напротив, премахваме всички въжета, които се използват в конвенционалните технологии, които са основен източник на микропластмаси.

Фирмата има няколко действащи прототипа у нас и във водите на Румъния, Турция и Грузия.

Атанас Димитров, стартъп компания „Сий хармони“: Мидата идва, започва да се храни с фитопланктона, после идва скаридата или рапанът, рибата, другата риба и така морето става по-бистро,

Така мидените ферми освобождават заливите за корабоплаване и туризъм.

Атанас Димитров, стартъп компания „Сий хармони“: Създаваме изкуствена система от рифове, изгражда се нова хранителна верига, създава се нова екосистема. Бизнеспринципът идва тук, като забелязваме, че веднага от екосистемата има поне четири вида, които имат висока пазарна стойност, като в нашия случай говорим за миди, скариди, рапани, риба.

Черноморската екосистема, след общия упадък между 60-те и 90-те години, може да бъде обогатена чрез технологията „Пиза рийф“ , тъй като тя дава на околната среда повече, отколкото взема.