На 8 февруари КЗК препоръча на НС и министъра на енергетирката да приемат промени в закона за енергетиката и наредбата за топлоснабдяване. Промените са свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия и предотвратяването на възможни злоупотреби на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство. Темата коментира в "Още от деня" Надя Мирчева, директор на Дирекция "Право и политика на конкуренцията" при Комисия за защита на конкуренцията.

Надя Мирчева, директор на Дирекция "Право и политика на конкуренцията" при Комисия за защита на конкуренцията: Решението на комисията е насочено към насърчаване на конкуренцията именно при доставката на топлинна енергия и при топлинното отчитане на ползваното количество топлинна енергия. Точността при отчитането на доставяната енергия до сграда, която е етажна собственост, е изключително голям проблем, тъй като тази енергия трябва да бъде разпределена по отделни елементи - за сградна инсталация, отопление на отделни имоти. Това отделно разделение е изключително неточно и за това комисията предложи използването на съвсем различна система на отчитане - поставянето на точни топломери в самата абонатна станция за сметка на самите топлофикационни дружества, тъй като това ще подобри именно точността на отчитането, която е и реалният проблем на потребителите, че те заплащат понякога топлинна енергия, която не са ползвали.

Тя коментира още, че Забраната за сваляне на радиатори има ограничителен ефект да няма злоупотреби. КЗК предлага още забраната на начисляване на лихви с цел правна сигурност .По думите на Надя Мирчева формулите, които се използват за това колко енергия сме потребители, са много неясни да бъдат по-ясни и да има лице,което да присъства с протокол на отчетеното на реално потребеното количество. Мирчева заяви, че от КЗК предлагат още, когато даден наемател не плаща сметките за парно, договорът за наем е достатъчен наемателят да бъде страна по тези договори с топлофикационните дружества.